*30. 1. 1903 Blažena Schartová rozená Kaupeová

03.01.2018 15:13

– woodcrafterka; členka Tolstého

                          jednoty v Praze. Ve 20. letech po určitou dobu členkou náčelnictva LLM.