†30. 1. 1933 PhDr. Jan Svatopluk Procházka

03.01.2018 15:13

woodcrafter;  předseda Klubu

                          Woodcrafterů „Moudrost lesa“ od ustavující schůzky dne 8. 11. 1925;

                          Starosta Ligy pro výchovu přírodou. Člen náčelnictva Junáka.

                          Přírodovědec, vizionář ochrany přírody a vysokoškolský pedagog. Vedoucí

                          I. oddělení Národního muzea v Praze, tajemník ÚV Masarykovy akademie

                          práce, jednatel Svazu okrašlovacího a ochranářského, redaktor časopisu

                          Krása našeho domova, docent ochrany přírody na Vysoké škole technické

                          a Universitě Karlově v Praze.