*30. 6. 1905 Karel Melíšek – Melich

05.06.2015 16:19

– prozaik, libretista, publicista, I. redaktor Trampa

                          (č. 1. 1929 - č. 27  - 16. 7. 1931), dosáhl nákladu 40 000! výtisků; za redakci

                          Trampa členem čtrnáctičlenné delegace Trampských obranných výborů

                          (TOV), která odjela do SSSR 7. 7. 1931 (viz Tramp č. 27 - 16. 7. 1931); po

                          návratu ze SSSR z redakce Trampa odešel do nakladatelství Melantrich

                          (noviny České Slovo, A - zet); v roce 1932 redigoval několik čísel časopisu

                          Ze soboty na neděli, vydaných Karlem Vodrážkou - Vodrou a Františkem

                          Hrachem, od roku 1933 časopis Ahoj na neděli;

trampský písničkář a textař – text Aljaška /Zlatokop/ - hudba

                          T. Hořínek, text Modré dálavy (s J. Mottlem) - hudba J. Stelibský, text

                           (s J. Mottlem) Neboj se  rozloučení - hudba J. Stelibský, text Rád mám svoji

                           krásnou zem - hudba J. Stelibský, Spočítej kolik je hvězdiček – hudba

                           J. Stelibský, text (s V. Trojanem) Tam v dáli za  horama - hudba Ralph

                           Benatzky, text Tisíce prchají nás z města – Kamarádi je to mládí –

                           (s G. Včeličkou a E. Trojanem, hudba B. Hrachovina); text Zpívám a to mě

                           stačí (s J. Mottlem) - hudba J. Stelibský; napsal libreta a texty písní k 30 

                           filmům a k řadě operet, většinou s J. Mottlem;