*30. 6. 1905 Karel Melíšek – Melich

03.08.2020 10:15

– prozaik, libretista, publicista, I. redaktor Trampa

                          (č. 1. 1929 - č. 27  - 16. 7. 1931), dosáhl nákladu 40 000! výtisků; za redakci

                          Trampa členem čtrnáctičlenné delegace Trampských obranných výborů

                          (TOV), která odjela do SSSR 7. 7. 1931 (viz Tramp č. 27 - 16. 7. 1931); po

                          návratu ze SSSR z redakce Trampa odešel do nakladatelství Melantrich

                          (noviny České Slovo, A - zet); v roce 1932 redigoval několik čísel časopisu

                          Ze soboty na neděli, vydaných Karlem Vodrážkou - Vodrou a Františkem

                          Hrachem, od roku 1933 časopis Ahoj na neděli;

                          trampský písničkář a textař – text Aljaška /Zlatokop/ - hudba T. Hořínek,

                          text Modré dálavy (s J. Mottlem) - hudba J. Stelibský, text (s J. Mottlem) Neboj 

                          se rozloučení - hudba J. Stelibský, text (s J. Mottlem) Pády - hudba J. Stelibský,

                          text Rád mám svoji krásnou zem - hudba J. Stelibský, Spočítej kolik je

                          hvězdiček - hudba J. Stelibský, text (s V. Trojanem) Tam v dáli za horama –

                          hudba Ralph Benatzky, text (s G. Včeličkou a E. Trojanem) Tisíce prchají nás

                          z města - Kamarádi je to mládí - hudba B. Hrachovina; text (s J. Mottlem)

                          Zpívám a to mě stačí - hudba J. Stelibský;

                          napsal libreta a texty písní k 30 filmům a k řadě operet, většinou s J. Mottlem;