*30. 7. 1940 Ing. Alfréd Schubert – Fredy (T. O. Paběrky, Praha)

29.06.2015 12:02

architekt, památkář,

fotograf,autor řady odborných publikací Péče o střechy historických

                          budov (spolu s Vojtěchem Láskou a Josefem Štulcem, příloha časopisu Zprávy

                          památkové péče, roč. 57, 1997), Historické proměny kolínského zámku

                          (spolu s Miroslavem Tyčem, Polabská kulturní společnost, 2003), Péče o

                          výplně historických okenních a dveřních otvorů (A. Schubert a kolektiv,

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2004), Péče o památkově

                          významné venkovní komunikace (A. Schubert a kolektiv, Národní

                          památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007); publicista - publikace o historii

                          trampské hmotné kultury Stopou toulavou,Avalon 2009 (ilustrace

                          M. Ryvola); sbírka próz, písňových textů a básní Z mých ohňů dým (edice

Trapsavecké miniatury č. 16, 2013, úvod M. Ryvola);

                          kytarista a zpěvák kapely Podobni zvěři;trampský písničkář, zpěvník Bez

                          jednoho dvacet, 2008; textař Devadesát procent strádání (hudba s Jiřím

                          Počtou - Jeffem);Gauguinovy ženy (hudba Rišé Benčík - Tykva); Hledači

                          (s Pavkou Melicharem, hudba Bulat Okudžava; Ještě jednou; Jít za novým

                          dnem (s Jiřím Počtou - Jeffem, hudba John Lennon a Paul McCartney); Jižní

                          Morava; Kudy plout (hudba Paul Simon); Kytary do naha (hudba W. Ryvola);

                          Letní žár (hudba Ivan Zeman - Terry); Marlon Brando (hudba Ludvo Zeman

                          a Ivan Zeman - Terry); Modré světlo; Nebudem se bát; Krásná skříň (text

                          s L. Vinklátem, hudba W. Ryvola); Pěšáci – Věční pěšci (hudba W. Ryvola);

                         Vítr fouká (hudba traditional Francie); Všechen dým; Z mých ohňů dým

                         (hudba Bob Dylan); Života bído přece mám tě rád (hudba W. Ryvola);