*30. 7. 1940 Ing. Alfréd Schubert – Fredy (T. O. Paběrky, Praha)

11.08.2020 10:22

architekt, památkář,

                          fotograf, autor řady odborných publikací Péče o střechy historických

                          budov (spolu s Vojtěchem Láskou a Josefem Štulcem, příloha časopisu Zprávy

                          památkové péče, roč. 57, 1997), Historické proměny kolínského zámku

                          (spolu s Miroslavem Tyčem, Polabská kulturní společnost, 2003), Péče o

                          výplně historických okenních a dveřních otvorů (A. Schubert a kolektiv,

                          Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2004), Péče o památkově  

                          významné venkovní komunikace (A. Schubert a kolektiv, Národní

                          památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007); publicista - publikace o historii

                          trampské hmotné kultury Stopou toulavou (ilustrace M. Ryvola; 1. vydání

                          Avalon 2009, 2. vydání Avalon 2017, 3. aktualizované vydání KLIKA 2020,

                          matka a synové); sbírka próz, písňových textů a básní Z mých ohňů dým

                          (edice Trapsavecké miniatury č. 16, 2013, úvod M. Ryvola); Stopou

                          toulavou (2)  (předmluva M. Nevrlý, ilustrace M. Ryvola, Michael Antony ve

                          spolupráci s Avalonem, 2016)

                          kytarista a zpěvák trampské kapely Podobni zvěři; trampský písničkář,

                          zpěvník Bez jednoho dvacet, 2008; textař Devadesát procent strádání

                          (hudba s J. Počtou); Gauguinovy ženy (hudba Rišé Benčík –Tykva); Hledači

                          (s P. Melicharem, hudba Bulat Okudžava; Ještě jednou;  Jít za novým dnem

                          (s J. Počtou, hudba John Lennon a Paul Mc Cartney); Jižní Morava; Kudy plout

                          (hudba Paul Simon); Kytary do naha (hudba W. Ryvola); Letní žár (hudba

                          I. Zeman - Terry); Marlon Brando (hudba Ludvo Zeman a Ivan Zeman -

                          Terry); Modré světlo; Nebudem se bát; Krásná skříň (text s L. Vinklátem,

                          hudba W. Ryvola); Pěšáci – Věční pěšci (hudba W. Ryvola); Vítr fouká (hudba

                          traditional Francie); Všechen dým; Z mých ohňů dým (hudba Bob Dylan);

                          Života bído přece mám tě rád (hudba W. Ryvola);