*30. 8. 1899 Jaroslav Pokorný

18.09.2019 13:21

– učitel, prozaik, dramatik (Máte oddací list? - trampská

                          fraška o 1 jednání Není tramping jako tramping (Pan Motyčka

                          "v úzkých") – fraška o 1 jednání),  autor románů pro dívky a dobrodružné

                          literatury (pseudonymy Rex Carrey, A. Johanson, Ralph Kennedy, James

                          Lewingtone, J. W. Warren, Charles White Paterson) básník; své jméno někdy

                          uváděl jako jméno překladatele