*31. 7. 1904 Jaroslav Novák – Jerry Plamm, Andy Bručoun (T. O. Albatros, S. O. Kmen Iroques, 1922)

10.09.2019 12:49

od roku 1916 skaut, od roku 1920 tramp;

                          básník a publicista v časopise Naše osady (1929 - 1931), od 3. 11. 1930

                          člen a od 1. 12. 1930 předseda redakčního kruhu; 

                          založil a vedl sbor Klub starých kamarádů, později Camp boys (1929 - 1931),

                          též Trampský sbor Camp Boys, Staří kamarádi, Český pěvecký sbor, Veselá

                          sedma, Červený kohout; spolupracoval se Settlery a Song Clubem;

                          založil trampskou scénu Zelený kruh (1931) – trampská revue Hoši USA a

                          Kabaret Trosečníků (1935); tiskem vydal 100 písní, nahrál 26 skladeb;

                          kytarista, zpěvák a trampský písničkář /písně

                          – Až oheň velký vzplane /V osadě/ (1929), Ba hochu stárneš již, Bar U zlaté

                          plachty - hudba tradicionál, Broučku můj, Černoušek - osadní píseň kmene

                          Iroquoes (1927), Dívka z prérie, Do dáli tam na pobřeží, Dolly, Dvě ruce,

                          Holali hej, Hoši z USAtext Josef Tesárek (1931), Hvězdička (1931), Já mám

                          svoji chajdu, Ještě míli ještě chvíli, Maličká Betsy (Betsy), Nemysli si děvče

                          zlaté, Přístavní vzpomínka, Sbohem má osado, Sbohem sbohem, Usnul

                          trempíř, Vír kde hučel kaňonem, Vždycky jsem myslíval);

                          herec v trampské revui Hoši z USA; publikoval v časopise Naše osady (1929 –

                          1931) pod pseudonymem Andy Bručoun (prozaik - Dobrodružství Pepka

                          Serafínka) a pod pseudonymem Jerry Plamm (básník)