*31. 8. 1930 Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. – Hokota

31.08.2020 13:11

lékař, chirurg a zakladatel

                          oboru dětská onkologie; woodcrafter – člen kmene Wahpekute od roku 1942;

                          křesťan; literárně činný;

                          Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze se rozhodl pro studium

                          lékařství. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství UK v roce 1955

                          nastoupil jako lékař do dětské léčebny v Novém Bydžově, posléze v Janských

                          Lázních. V roce 1957 přestoupil do Prahy na Kliniku dětské chirurgie FDL UK

                          na Karlově, kde se od roku 1964 specializoval na dětskou onkologii. V roce

                          1978 bylo jeho pracoviště přesunuto do Fakultní nemocnice v Motole, kde

                          setrval celý svůj další profesní život. Téhož roku byl jmenován primářem

                          onkologického oddělení ve FN Motol. Přednostou Kliniky dětské onkologie se

                          stal v roce 1983. Jmenovací řízení profesorem v oboru dětská onkologie

                          úspěšně zakončil v roce 1987.

                          Po roce 1989 zastával čtyři funkční období post děkana 2. lékařské fakulty

                          UK, v mezidobí byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze.

                          V letech 1990 - 1997 a 2000 - 2006 byl děkanem 2. LF UK.

                          V období 1997 - 2000 pak prorektorem pro vnější vztahy Univerzity Karlovy

                          v Praze.

Obdržel řadu ocenění, mezi jinými medailí Za zásluhy II. stupně od prezidenta republiky (1996), Medaili Josefa Hlávky, Medaili J. E. Purkyně, Zlatou medaili 2. LF UK, Zlatou medaili UK nebo Čestnou medailí Akademie věd České republiky „DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS”.

V roce 2009 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie. V roce 2015 převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína.  Je čestným občanem Prahy 7 a obce Soběhrdy, členem Rady Národního divadla, Nadace Národní galerie v Praze, Nadace Českého svazu výtvarných umělců grafiků Hollar či zakládajícím členem Učené společnosti ČR, které byl předsedou v letech 1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a monografií.

                         /* Praha/