* 4. 1. 1949 doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D

14.03.2019 12:38

historik umění a archeolog,

                        vysokoškolský pedagog, autor prací z oboru historie a archeolog, publicista

                        (Fenomén trampského hnutí a jeho formální projevy v severních

                        Čechách; in: Individuální a masové rekreace v okolí velkých industriálních

                        měst v 19. - 21. století, nakl. Togga, 2014); kniha Helfenburk