* 4. 10. 1910 Karel Adolf Branald – Áda (T. O. Nibowaka) – literární šifra A. B.

30.09.2015 12:16

básník                             

                           a fotograf v časopise Tramp (1929 - 1931); železniční úředník, nakladatelský

                           redaktor (Čs. spisovatel), prozaik, dramatik, autor próz pro mládež a

                           vzpomínkových knih; o trampingu zmínky v knihách Vandrovali

                           vandrovníci (1956) a Valčík z Lohengrina (1972);