* 4. 10. 1910 Karel Adolf Branald – Áda (T. O. Nibowaka)

24.11.2020 10:10

literární šifra A. B. – básník                             

                          a fotograf v časopise Tramp (1929 - 1931); železniční úředník, nakladatelský

                          redaktor (Čs. spisovatel), prozaik, dramatik, autor próz pro mládež a

                          vzpomínkových knih; o trampingu zmínky v knihách Vandrovali

                          vandrovníci (I. vydání 1956, III. upravené vydání Euromedia Group, 2006)

                          a Valčík z Lohengrina (1972);