* 4. 11. 1919 RNDr. Karel Hromada, CSc. – Kopčem

13.01.2020 15:59

– woodcrafter, zakládající člen kmene

                          Wahpeton; Ustavující sněm Kmene Wahpeton se uskutečnil 13. 6. 1936,

                          K. Hromada byl zvolen hlasatelem kmene.

                          Vystudoval geologii na Universitě Karlově u prof. Kettnera a prof. Q. Záruby,

                          práce z oboru - Geologie jihovýchodní části Drahanské plošiny a přilehlé části

                          Vyškovského úvalu / Karel Hromada (Praha: s.n., 1947) , Půdní poměry

                          městské oblasti kutnohorské [kartografický dokument] / Quido Záruba,

                          Karel Hromada (Geologický ústav Praha: Státní geologický ústav ČSR, 1948),  

                          Geologický výskum údolia Hornádu pre štúdiá vodných diel medzi

                          Margecanmi a Kysakom / Oto Fusán, Quido Záruba, Karel Hromada

                          (Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1954) a Všeobecná geologie. 1. díl /

                          Karel Hromada (Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1958);