* 4. 5. 1890 Bedřich Vrbka – pseudonymy Bedřich Vrbský a Jan Ater –

04.05.2015 11:10

dramatik,

                         spoluautor divadelních her (s Bohumilem Libánským hra U trampského

                         děsa – veselohra o 3 dějstvích, 1936; se Zdeňkem Štěpánkem hra Transport

                         č. 20; s MUDr. Václavem Pyrou hra Život je krátký; s V. Drnákem hra Bloudění

                          Jindřicha od věže; adaptací Jiráskova F. L. Věka byla stejnojmenná hra

                         s pokračováním Václav Thám, jeho komedie Zázračný lékař byla úspěšně

                         zfilmována roku 1933 pod titulem Její lékař); divadelní režisér, dramatik;

                         vystudoval obchodní akademii a byl úředníkem Městské spořitelny pražské,

                         spolupracoval i s Československým rozhlasem a Československou televizí,

                         v roce 1957 získal titul zasloužilý umělec; herec - do roku 1916 hrál

                         amatérsky, spolupracoval s netradičními pražskými scénami: Lyrickým

                         divadlem (1911), Volným divadlem, které sám r. 1912 založil, Uměním lidu

                         (1914) a s Loutkovým divadlem Umělecké výchovy (1916) poté začal hrát

                         profesionálně, zprvu na menších scénách, r. 1919 ho angažuje Karel Hugo

                         Hilar do Městského divadla na Vinohradech, posléze přešel do Městských

                         divadel pražských, kde pak prožil celý herecký i režisérský život, než roku

                         1961 odešel na odpočinek. V 50. letech pohostinsky hrál ve dvou hrách

                         (Živnost paní Warrenové, Ideální manžel) na prknech Národního divadla,

                         ve filmu vytvořil v letech 1913 - 1964 bezmála 60 postav.