† 4. 5. 1967 Oldřich Kovář (T. O. Proudy – Svatojánské proudy, Sázava; T. O. Vatra)

19.05.2017 08:14

                         pseudonym Oldřich Štefan (na deskách Esta) – typograf; zpěv ve sboru

                         Typografia, havajská kytara a zpěv ve sboru Settleři, operní pěvec - tenor  -

                         zpíval v operetě v Nuselském divadle – Tyláčku, od roku 1938 člen

                         opery Národního divadla; často navštěvoval T. O. Ztracená naděje