* 4. 6. 1950 Václav Malina – Sklíčko

05.06.2015 15:58

– malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor knih, výtvarný

                         pedagog a teoretik, galerista, publicista, editor, básník a prozaik; povídky

                         (i trampské – sbírka Druhý dech, 2010); spolu s P. Náhlíkem inicioval vydání

                         knihy trampských povídek M. Valiny Ukrutně blízká setkání (Galerie města

                         Plzně, 2010); vysokoškolská studia (obor český jazyk a výtvarná výchova)

                         na FF v Plzni a na FF UK v Praze. Pedagogicky působil na středních školách

                         v Plzni a ve Stříbře (z Plzně byl jako nonkonformní učitel vytěsněn). Po roce

                        1989 byl u zrodu řady kulturních aktivit a inicioval či pomáhal zavést do

                         života kulturní periodika reflektující plzeňský kulturní život (Spektrum, Plž),

                         zejména ve spolupráci s Knihovnou města Plzně. V 90. letech vyučoval na

                        SSPUŠ Zámeček, stále učí na ZUŠ v Plzni, v letech 2001 až 2013 působil jako

                         ředitel Galerie města Plzně. Samostatně vystavuje od šedesátých let, zejména

                         po roce 1990 uspořádal desítky samostatných výstav doma i v zahraničí.

                         Zúčastnil se řady českých i mezinárodních výstavních projektů a sympozií,

                         přehlídek současné české tvorby (Šedá cihla) a tematických výstav

                         (Ornament, Pocta Janáčkovi, Pocta Kupkovi, Ejhle světlo, Les, Svět jako

                         struktura – struktura jako obraz aj.).