* 4. 6. 1950 Václav Malina – Sklíčko

03.08.2020 09:48

– malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor knih, výtvarný

                         pedagog a teoretik, galerista, publicista, editor, básník a prozaik; povídky

                         (i trampské – sbírka Druhý dech, 2010); inicioval vydání knihy trampských

                         povídek M. Valiny Ukrutně blízká setkání (Galerie města Plzně, 2010);

                         vysokoškolská studia (obor český jazyk a výtvarná výchova) na FF v Plzni a

                         na FF UK v Praze u Z. Sýkory, jehož osobnost a malířský názor na něho měly

                         významný vliv (diplomová práce na téma „Problémy vztahu světla a barvy

                         v postimpresionismu“). Pedagogicky působil na středních školách v Plzni

                         a ve Stříbře. Prošel proslulou Paterovou školou, kde svůj vztah k barvě

                         a její skladebné a výrazové funkci mohl ještě prohloubit; svou pílí a vůlí

                         dokázal překročit omezené poměry regionální kultury normalizační doby

                         a směrovat svoji tvorbu v živém kontaktu s aktuálním světovým uměleckým

                         děním. Dlouholeté pedagogické působení ve Stříbře (z Plzně byl jako

                         nonkonformní učitel vytěsněn) upevnilo také vztah se starším souputníkem

                         a z týchž důvodů rovněž stříbrským pedagogem, malířem a výtvarným

                         teoretikem B. Losenickým. Tento kontakt vyústil po pádu totalitního režimu

                         ve spolupráci při aktivním podněcování a organizování již svobodného

                         výtvarného a rovněž literárního života v Plzni. Václav Malina byl u zrodu

                         řady kulturních aktivit a inicioval či pomáhal zavést do života kulturní

                         periodika reflektující plzeňský kulturní život (Spektrum, Plž), zejména ve

                         spolupráci s Knihovnou města Plzně. V 90. letech vyučoval na SSPUŠ Zámeček,

                         stále učí na ZUŠ v Plzni, v letech 2001 až 2013 působil jako ředitel Galerie

                         města Plzně. Samostatně vystavuje od šedesátých let, zejm. po roce 1990

                         uspořádal desítky samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil se řady

                         českých i mezinárodních výstavních projektů a sympozií, přehlídek současné

                         české tvorby (Šedá cihla) a tematických výstav (Ornament, Pocta Janáčkovi,

                         Pocta Kupkovi, Ejhle světlo, Les, Svět jako struktura – struktura jako obraz

                         aj.).