* 4. 8. 1925 MUDr. Jiří Tilšer /za války Tilscher?/ – Tarka

31.08.2020 12:55

woodcrafter, člen kmene

                        Wahpeton Praha;  chirurg a psychiatr, emigroval 1948 do Kanady

                        Ve dnech 22. - 23. 3. 1947 se konala valná hromada Ligy československých

                        woodcrafterů a sněm za účasti 30 členů. Z voleb vzešlo nové náčelnictvo,

                         v němž J. Tilšer působil jako knihovník.

                         Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                         11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                         akční výbor, v němž už J. Tilšer nepůsobil.