† 5. 6. 1970 Pravoslav Mach – Sláva (T. O. Letenská šlechta)

05.06.2015 15:59

– studoval na pražské

                         konzervatoři hru na flétnu a skladbu, poté soukromě u Aloise Háby; hrál jako

                         klavírista v biografech a kabaretech; dlouholetý dirigent (vlastní orchestr)             

                         a korepetitor zpěváků pro gramo firmu Esta; vedl pěvecký kvartet Klubko;

                         hudební skladatel, složil 10 operet a hudbu k řadě filmů, písně Hoří plamínky,

                         hudba Je v dáli touha má - text B. Aust, Když zhasnou oči děvčete, Krásná

                         squaw, hudba Maria - text V. Zeman, Na severu v bílé poušti, hudba Tmou mé

                         sny jdou - text B. Šulc, hudba Veselí trampové - text F. Kudrna, Volili jsme

                         šerifa, Vy osady naše, Zapomenout na Zlatou hvězdu - text M. Aleša, hudba

                         Zavolám koníčku - text M. Jaroš, hudba Zpívám ti píseň - text V. Zeman);

                         hudba k textům Ladislava Jacury (Markýza a bubeníček - 1942, Slečna

                         průvodčí - 1942, Španělské námluvy - Nečekej) - 1943, Kytaro zpívej, volej

                         lásku mou - 1943, Jel princ za  princeznou - Zakletá princezna - 1943, Kdyby

                         tisíc draků - 1944, Zamilovaný Pedro - 1944, V rozhoupaném sále - Na sále,

                         1946, Na Marjánce - Chasnická, 1967);