† 5. 7. 1983 Václav Trojan

16.07.2018 12:18

hudební skladatel a hudební pedagog; pocházel z rodiny  

                        fotografa. V letech 1918 - 1919 byl vokalistou v Křižovnickém klášteře

                        v Praze. Studoval varhanní hru u B. A. Wiidermanna, dirigování u O. Ostrčila,

                        skladby u J. Křičky a poté u V. Nováka na mistrovské škole. Učil hudbě,

                        instrumentoval skladby druhých, komponoval jazzovou hudbu, ale hrál

                        i k tanci a poslechu. Skladatel širokého tvůrčího záběru od tanečních písní,

                        scénické a filmové hudby až k hudbě operní a koncertní.  Za své dílo získal

                        i mnohá ocenění např. Mercurio dˇOro nebo CIDALC.

                        pracoval i v divadle Míly Melanové, kde ho práce s dětmi inspirovala

                        k vytvoření opery Kolotoč; textař – písně (text s K. Melíškem Tam v dáli za

                        horama – hudba Ralph Benatzky)