† 6. 10. 1941 Ing. Jiří Vejrosta – Prášek

29.09.2016 10:11

student zeměměřičského inženýrství Fakulty

                           stavební VŠT v Brně, člen Kostufry, účastnil se od roku 1937 bojů ve

                           Španělsku jako interbrigadista. V době nacistické okupace byl zapojen

                           v odboji KSČ (instruktor ústředního vedení). Zemřel zřejmě na vězeňském

                           oddělení Nemocnice u sv. Anny. Není uvedeno výslovně „sebevražda“, ale jako

                           příčina úmrtí napsáno „Intox. medic.“ (otrava léky). Inženýr in memoriam.