† 6. 11. 1944 Jaroslav Robovský – Bílý tesák

13.01.2020 16:01

– woodcrafter; člen LLM z Kmene Inků

                          Hradec Králové, který vedl J. Bílek.

                          Společně s M. Seifertem navštívil v roce 1923 Sněm Wolneho Harcerstva

                          a letní tábor Kibbo Kift.

                          Později zaměstnanec Československých státních drah.

                          Za činnost v odboji uvězněn v Drážďanech a popraven fašistickými okupanty.