* 6. 2. 1926 RNDr. Jan Jelínek DrSc. – Harry (Brno)

30.01.2016 21:33

– woodcrafter, antropolog, zakladatel

                         a budovatel Pavilonu Antrophos;  v letech 1958 - 1971 ředitel Moravského

                         (zemského) muzea v Brně; prezident ICOM (Mezinárodní rady muzeí)

                         v letech 1971 - 1977, prezident Evropské antropologické společnosti v letech

                         1981 - 1984;  zasloužil se o zřízení Lybijského národního muzea v Tripoli

                         (1975 - 1986); od roku 1986 ředitel ústavu Antrophos; od roku 1990 profesor

                         antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně