† 6. 3. 1979 Jiří Goj – Gaučo

21.03.2019 09:22

člen redakční rady Trampa (září 1966 - prosinec 1967)

                       zástupce šéfredaktora Trampa (březen 1968 - prosinec 1968), šéfredaktor

                       Trampa (leden 1969 - duben 1970), publicista Tramp (1965 - 1971)