* 7. 1. 1933 PaedDr. Zdeněk Pírek se narodil – Mirek

03.01.2018 14:58

předseda Klubu přátel Jaroslava 

                        Foglara, publicista Tramp (1968 - 1971)a publikace Čtenářské kluby

                         Jaroslava Foglara (Delfín, Brno, 1990);