* 7. 1. 1949 Jiří Stegbauer – Jura (Tábornický klub Modré šípy)

14.03.2019 12:41

básník Tramp (1968 –

                         1971), publicista, redaktor, nakladatel (nakladatelství Ostrov)

                         knihy – básně – Doušek na dně (MF, edice Kroky 1976)

                         zastoupen ve sborníku Pozvání do krajiny (MF, 1975)