* 7. 2. 1950 Jiří Červinka – Brko

10.02.2020 10:50

woodcrafter; experimentální archeolog a spoluautor

                         „pravěkého“ stanu Zubřík; spoluzakladatel dětského oddílu experimentální

                         archeologie Mamuti, publicista, redaktor časopisů Nika a Wampum, zaměřen

                         na turistickou výstroj, výzbroj, woodcraft a indiánskou tématiku, editor 

                         ročenky Malý průvodce světem outdooru (2000, 2001, 2003), autor

                         ilustrací z oblasti woodcraftu a táboření (např. in Táboříme v týpí);

                         spoluautor knih Stan, batoh, busola (ilustrace J. Červinka, Mladá Fronta,

                         1988), Experiment v archeologii (katalog výstavy, Šumperk, září-říjen 1989

                         / text Marie Gronychová, Helena a Jiří Červinkovi; fotografie Jaromír Mašek,

                         Josef Přech, Ladislav Tintěra; grafická úprava Věra Svobodová, Okresní

                         vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk, 1989); Výpravy do pravěku

                         (Helena a Jiří Červinkovi, Ladislav Tintěra, 1. vydání LLM, 1990, 2. vydání

                         ČTU, 1997, 3. vydání ČTU, 1999, 4. vydání Mravenec, 2011), Velká pravěká

                         past (1999), Táboříme v týpí (Vávra, 2012), autor knih Výpravy do

                         přírody (Portál, 2002), Hurá na tábor (Portál, 2017), Skautská  praxe 2.O

                         (spolu s Romanem Šantorou – Bobem, grafická úprava Tomáš  Poprik,

                         Barbora Cicoňová; Junák – Český skaut – TDC; I. vydání a 1. vydání

                         aktualizovaný dotisk, 2019);