* 7. 5. 1881 Ferdinand Krch – Fedor

02.05.2016 09:42

pseudonym Efka– pedagog, woodcrafter; vedl

                         ediční činnost Společnosti čs. Červeného kříže; o něm M. Vavrda - Devadesát

                         let života Ferdinanda Krcha, zasloužilého učitele, 1971, Albatros;