* 7. 9. 1908 Josef Hausmann

03.09.2018 10:34

vystudoval architekturu (1931- 1934). V hudbě se vzdělal 

                       u Františka Stupky a Františka Piláta. Byl redaktorem časopisu Weekend-

                       Revue, Naše osady (1929 - 1931), Naše stezka (30. léta), kde uveřejnil stať

                       Píseň v trampingu. Upravoval písně pro kvarteto Trampský pěvecký klub,

                       který založil (1930) a zvláště pro Settlery, kde také zpíval tenor;  trampský

                       písničkář a skladatel - na­psal kolem devadesáti skladeb, písně, šansony

                       a instruktivní skladby pro housle, některé vyšly tiskem a na gramofonových

                       deskách.