† 3. 12. 1942 Karel MELÍŠEK – Melich

03.12.2012 21:36

   Byl to prozaik, libretista, publicista.

   1. redaktor Trampa (č. 1. v roce 1929 – č. 27 ze 16. 7. 1931), dosáhl nákladu 40 000 výtisků. Jako zástupce redakce Trampa byl členem čtrnáctičlenné delegace Trampských obranných výborů (TOV), která odjela 7. 7. 1931 do SSSR (viz Tramp č. 27 ze 16. 7. 1931). Po návratu ze SSSR z redakce Trampa odešel do nakladatelství Melantrich (noviny České Slovo, A - zet).

   V roce 1932 redigoval několik čísel časopisu Ze soboty na neděli, vydaných Karlem Vodrážkou – Vodrou a Františkem Hrachem.

   Byl to také trampský písničkář a textař:
text Aljaška /Zlatokop/ – hudba T. Hořínek
text Modré dálavy (s J. Mottlem) – hudba J. Stelibský
text (s J. Mottlem) Neboj se rozloučení - hudba J. Stelibský
text Rád mám svoji krásnou zem – hudba J. Stelibský
text Spočítej kolik je hvězdiček – hudba J. Stelibský
text (s V. Trojanem) Tam v dáli za horama – hudba Ralph Benatzky
text Tisíce prchají nás z města – Kamarádi je to mládí (s G. Včeličkou a E. Trojanem) – hudba B. Hrachovina
text Zpívám a to mě stačí (s J. Mottlem) – hudba J. Stelibský

   Napsal libreta a texty písní k 30 filmům a k řadě operet, většinou s J. Mottlem.