† 8. 4. 1943 Jan Hlaváč – Žán

03.04.2018 09:14

– narodil se a vyrůstal v Oslavanech na Novém Světě a

                        věnoval se skautingu. Když se s kamarády místním vedením Junáka názorově

                        rozešli, založili trampskou partu a v údolí řeky Oslavy postavili chatu Kavčici –

                        na jejím budování měl největší podíl.  Vyučil se soustružníkem a při cestách

                        do zaměstnání v Brně se stýkal s mládeží stejného smýšlení. Za války působil 

                        v ilegální organizaci Národní hnutí pracující mládeže (NHPM) a byl přímo

                        napojen na krajského vedoucího NHPM Karla Mazoura, který ho pověřil

                        udržováním styku s Třebíčskem. Vinou konfidenta, který pronikl do náměšťské

                        organizace, na níž byla napojena i oslavanská buňka, začalo zatýkání i

                        v Náměšti, kde byl zatčen gestapem 6. 2. 1942. Po výslechu gestapem v Brně

                        byl uvězněn ve věznici Mírov. Lidovým soudem (Volksgericht) byl dne 18. 11.

                        1942, společně s Josefem Dřevikovským, odsouzen k trestu smrti. 8. 4. 1943 byli

                        nacisty v odpoledních hodinách v koncentračním táboře v Breslau (Vratislav

                        dnes Wroclav) sťati gilotinou.