† 8. 4. 1943 MUC. Josef Dřevíkovský – Fan zvaný též Doktor Tom

03.04.2018 09:14

narodil se a vyrůstal

                          v Oslavanech na Novém světě a věnoval se skautingu. Když se s kamarády

                          místním vedením Junáka názorově rozešli, založili trampskou partu a v údolí

                          řeky Oslavy postavili chatu Kavčici. Když na podzim 1939 uzavřeli nacisté

                          vysoké školy, byl posluchačem 7. semestru a v termínu složil první rigorosum,

                          které bylo jednou z nejtěžších překážek k dosažení titulu MUDr. Po uzavření

                          vysokých škol si našel práci na dole Kukla, kde pracoval jako pumpař. Když se

                          poměry trochu uklidnily a zatýkání vysokoškoláků, ke kterému došlo ve

                          spojitosti s událostmi 17. listopadu 1939 nepokračovalo, přihlásil se ke studiu

                          na brněnské škole Uměleckých řemesel. Po praktické zkoušce byl přijat ihned

                          do třetího ročníku – obor plastika. Jako komunista se zapojil do odbojové

                          organizace KIM (Komunistická internacionála mladých později KSMG –

                          komunistický svaz mladé generace) a do ilegální organizace Národní hnutí

                          pracující mládeže (NHPM), do které ho získal jeho nerozlučný kamarád a

                          spolužák Jan Hlaváč. Vinou konfidenta, který pronikl do náměšťské

                          organizace, na níž byla napojena i oslavanská buňka, byl zatčen 25. 2. 1942.

                          Po výslechu gestapem v Brně byl uvězněn ve věznici Mírov. Lidovým soudem

                          (Volksgericht) byl dne 18. 11. 1942, společně s Janem Hlaváčem, odsouzeni

                          k trestu smrti. 8. 4. 1943 byli nacisty v odpoledních hodinách

                          v koncentračním táboře v Breslau (Vratislav dnes Wroclav) sťati gilotinou. 

                          Vyznamenán československým válečným křížem 1939 in memoriam.