* 8. 6. 1922 Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. – Slunko – Hehun

02.06.2017 12:36

profesor geologie      

                         ložisek a nerostných surovin; woodcrafter; titul emeritní profesor UK v Praze

                         udělen 14. 11. 1994