* 8. 7. 1925 Ing. Vladimír Horák – Rejža (T. O. Paběrky)

11.08.2020 10:06

– režisér, dokumentarista;

Narodil se v Užhorodu v rodině českého legionáře a majitele trafik na Podkarpatské Rusi. Postupně absolvoval obecnou školu, střední obchodní akademii, vysokou školu, učil se mlynářem a modistkou (maminka měla v Příbrami salon), vyučil se knihkupcem, nakladatelem a papírníkem; studia na fakultě žurnalistiky Vysoké školy obchodní (1946 - 1950). Na vojně byl na základě konkurzu převelen k Armádnímu filmu (ČAF), kde zůstal pětadvacet let. Ve dvě hodiny ráno 21. srpna 1968 byl probuzen spojkou. Na letišti v Ruzyni se to ráno shromáždili všichni armádní režiséři a kameramani

a v týmech začali natáčet začínající okupaci Československa. Nesměli domů, pracovali v terénu jako frontoví zpravodajové. Později byly všechny natočené materiály uzamčeny na další dvě desetiletí do trezoru. Když odmítl podepsat souhlas s tzv. vstupem spřátelených vojsk a odmítl spolupráci s StB, byl vyhozen. Navzdory tak rozsáhlému záběru po dvacet normalizačních let  nemohl najít zaměstnání. Psával pod pseudonymy, tak či onak připravil

na tři sta krátkých filmů. Po listopadu 1989 byl osloven vedením tehdy ještě existujícího ČAF a z trezorových materiálů sestříhal dokument o okupaci 1968 pod názvem Konec experimentu. Tento snímek úžasné výpovědní hodnoty získal řadu ocenění především v zahraničí.

V letech 1990 až 1992 natočil v Československé televizi sérii dokumentů, věnovaných trampingu, vodáctví a sportu na osadách. Tehdejší šéfredaktor sportovní redakce ČST Jan Dobiáš mu dal kontakt na muzikanta, kreslíře

a trampa M. Čermáka. Sešli se na Brdech v kytínské hospodě – s Paběrky ve striktně zeleném, Vladimír s červeným batohem. Avšak spřátelili se a zůstali kamarády dodnes. Vladimírovi tak začala další etapa života.