† 8. 7. 2001 P. František Hobizal – Kukůskůs /skautská přezdívka/ nebo Mamakona /trampská přezdívka/ (T. O. Šedí bobři)

28.06.2016 09:43

– skaut a tramp; 24. 6. 1956

                         vysvěcen na římskokatolického kněze, od 1. 2. 2001 kanovníkem katedrální

                         kapituly v Českých Budějovicích; prozaik – např. Moje Doudlebsko

                         putování duše nejmilejším krajem (včetně vzpomínek na tramping;

                         nakladatelství Jelmo, 1999), Humor v církvi dovolen (sbírka humorných

                         příběhů i z trampingu, viz kapitola Skauti a trampové /str. 32-39/,

                         Karmelitánské nakladatelství, 2002), šumavská trilogie Schreinerské

                         kořeny (1996), Schöningerské pastviny (1997), Údolí Vogelsang (1999),

                         souborně Šumavská trilogie (2004); mnoho dalších knih;