† 8. 8. 1984 Prof. MUDr. Eugen Malý, DrSc.

18.09.2019 13:02

– woodcrafter;

                         slovenský dermatovenerolog. Od roku 1946 působil na kožním oddělení

                         v Košicích, roku 1948 byl pověřen vedením. V roce 1956 se stal vedoucím

                         radio-dermatovenerologické katedry a od roku 1961 vedoucím katedry

                        dermatovenerologické LF UPJŠ v Košicích. Publikace z oboru.