* 9. 1. 1941 Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

09.04.2021 10:18

 

– historik umění se zaměřením na moderní

                        umění a jeho vztahy s literaturou, galerijní pracovník a vysokoškolský

                        pedagog.

            V letech 1954 - 1958 absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou

            v Bechyni. V letech 1958 - 1962 byl malířem dekorací v Jihočeském divadle

            v Českých Budějovicích. Od roku 1962 studoval dějiny umění na Filozofické

             fakultě Univerzity Karlovy v Praze (prof. J. Pešina, P. Wittlich). Studia

            zakončil obhajobou diplomové práce Abstraktní tvorba Viktora Preissiga  

            (1968, PhDr. 1970).

            Byl zaměstnán jako odborný pracovník památníku národního písemnictví

            (1967-1969). Od roku 1969 byl odborným a vědeckým pracovníkem Ústavu  

            teorie a dějin umění ČSAV (1988 CSc.), od roku 1900 do roku 1992 ředitel

            a předseda vědecké rady UTDU ČSAV, předseda Kolegia věd o umění AV ČR. 

            Roku 1989 byl hostujícím profesorem University of Pennsylvania, 

            Philadelphia.

            V letech 1994 - 1996 byl vedoucím Katedry dějin a filozofie umění na

            Středoevropské univerzitě v Praze, 1994-1996 prorektorem. Roku 1998 se

            habilitoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 1997-1999 byl ředitelem 

            Pražského kolegia umění, architektury a kulturní ekologie, roku 2000

            pedagogem na Literární akademii J. Škvoreckého v Praze, na Filozofické  

             fakultě UK a na Fakultě humanitních studií UK v Praze. V letech 2001 - 2011

            byl ředitelem Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

            Od roku 2009 profesor pro obor výtvarná výchova-teorie a tvorba na fakultě 

            užitého umění a designu UJEP Ústí nad Labem, vedoucí Katedry dějin umění 

            a architektury Fakulty architektury na Technické univerzitě v Liberci.

                          Studijní cesty a pobyty: 1980-1990 Velká Británie, USA, Německo, Rakousko,

                          1993 Francie, Španělsko, 1996 USA, 1998 - 2000 Švýcarsko (Geschichte und

                          Theorie der Architektur, ETH Curych)

                          Od roku 1968 podrobně mapoval dílo Vojtěcha Preissiga. Zachránil i některá

                          Preissigova díla, která skončila ve Sběrných surovinách. V 60. letech získal

                          přes tisíc různých položek pro Památník národního písemnictví, kde v té době

                          pracoval.

            Zabývá se českým užitým uměním z přelomu 19. a 20. století, zejména

            keramikou a sklem období secese, dále malířstvím (J. Schikaneder), plakátem

            a architekturou (P. Janák), je autorem a editorem publikací o českém

            kubismu.

            Od 60. let fotografuje a fotograficky dokumentuje své výtvarné intervence

            v přírodě.

                          Roku 2007 byl kurátorem česko - slovenského pavilonu na mezinárodní

                          přehlídce výtvarného umění 52. Biennale di Venezia v Itálii.

                          publikace – Skryté počátky jiné kultury v trampských aktivitách českých

                          umělců doby avantgardy In: Volný čas – utopie na hranicích všednosti =

                          Spare Time – Utopias on the Verge of Commonness (Praha: Národní

                          galerie, 2013)

            /* České Budějovice/