† 9. 2. 1940 Jaroslav Pokorný

10.02.2020 10:52

učitel, prozaik, dramatik (Máte oddací list? - trampská

                         fraška o 1 jednání Není tramping jako tramping (Pan Motyčka

                         "v úzkých") – fraška o 1 jednání), autor románů pro dívky a dobrodružné

                         literatury (pseudonymy Rex Carrey, A. Johanson, Ralph Kennedy, James

                         Lewingtone, J. W. Warren, Charles White Paterson) básník; své jméno někdy

                         uváděl jako jméno překladatele;