* 9. 2. 1942 Jiří Goj – Gaučo

01.02.2017 10:39

člen redakční rady Trampa (září 1966 - prosinec 1967)

                         zástupce šéfredaktora Trampa (březen 1968 - prosinec 1968), šéfredaktor

                         Trampa (leden 1969 - duben 1970), publicista Tramp (1965 - 1971)