† 9. 7. 1989 Jana Lišková (dříve Tošnerová, poté Havránková – Tošna, T. O. Zlatý klíč, 1956

10.09.2019 12:38

členka v letech 1987 - 1989)