BYLO TO DÁVNO PŘED LETY - Miroslav Neuvirt - Wandri

01.04.2012 17:14

Kniha se zabývá histrorií chataření na řece Střele v době před Druhou světovou válkou, tedy v době, kdy bylo těsně spjato s trampingem, z něhož vzešlo. Wandri při sestavování podkladů knihy nachodil a najezdil po obou březích desítky a stovky kilometrů, prostudoval místní kroniky archivy, spoustu času strávil v kniihovnách. V publikaci je mnoho citací z dobových materiálů, doplněných historickými i současnými fotografiemi popisovaných míst. Velmi milou a přínosnou součástí knihy jsou rozhovory s pamětníky a záznamy jejich vyprávění. Každý zájemce o historii trampingu si v této knize přijde na své a věřím, že i ten největší znalec se v ní dozví něco nového o této nádherné západočeské řece.

Knihu vydalo nakladatelství Ing. Petr Mikota v nákladu 250ks.