Hodiť si to - Zuzana Števková – Zápalka

02.01.2021 13:49

Hodiť si to

Zuzana Števková – Zápalka                    1. místo Poezie do 23 let

                                + Malý Trapsavec

 

Hodila som si mincou a letela dlho.

Na jednej strane má vyrazenú
túlavú topánku.
Viem, čo to obnáša.
Dostatok problémov, nedostatok spánku
a občas mráz kresliaci mapy ciest,
ktoré nevedú nikam.
Ale ja si s diaľkou tykám.

Na strane druhej – domček.
V ňom určite znie ťapot detských nôh
a smiech, ktorý do nôt píše
hudbu domova.
Pokoj, pohoda.
A večer čo večer hlava sklonená
na rovnaké miesto.

Hodila som si mincou a zostala stáť na hrane.