Jan Pohunek - Přebral, Petr Janeček - Tramping z etnologické perspektivy

19.02.2018 12:06

Studia Ethnologica Pragensia

Trampská tematika se v posledních desetiletích neobjevuje jen v beletrii, ale stává se i předmětem zájmu historiků a etnologů. Není se asi čemu divit, protože více než stoleté dějiny trampingu jsou neobyčejně pestré a zaslouží si podrobnější zpracování.

 

Jednou z takových odbornějších publikací, která by mohla zaujmout zájemce o trampskou historii, byť píše „akademičtějšího“ ražení, je nové číslo sborníku Studia Ethnologica Pragensia. Vydala jej na začátku roku Filozofická fakulta UK a sestavovali jej Honza Pohunek – Přebral z T. O. Tuláci podzemí a folklorista Petr Janeček.

 

 

 

 

 

 

 

Objednat se dá třeba tady:

https://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=355996 (tiskem)

https://e-shop.ff.cuni.cz/e_casopisy/e_casopisy/studia_ethnologica_pragensia__pdf_/studia_ethnologica_pragensia_2017_2_tramping_z_etnologicke_perspektivy_pdf_-1594 (pdf)

https://studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz/

 

Uvnitř najdete mimo jiné:

1) Studii Véronique Campion-Vincent o tom, jak si různá tábornická a náboženská hnutí ve světě osvojovala a přizpůsobovala indiánské tradice. (anglicky)

2) Článek v ČR žijícího folkloristy Josepha Grimma Feinberga o trampingu, politice a občanské společnosti. (anglicky)

3) Text historika Honzy Randáka o tom, jaká úskalí s sebou nese studium trampské historie. Píše mimo jiné o tom, jak pojetí trampských dějin ovlivnil Bob Hurikán a jakým způsobem by bylo možné pestrost trampingu lépe historicky postihnout. Dotýká se taky známých sporů mezi politickým a nepolitickým trampingem, tentokrát na poli výkladů historie.

4) Etnolog Karel Altman přispěl článkem, který shrnuje podoby etnologického výzkumu trampingu od 80. let 20. století.

5) Jirka Smlsal se ve své studii věnuje zejména rudému trampingu a tomu, jak za první republiky tramping chápal okruh lidí kolem časopisu Tramp. Přikládá zároveň seznam osad, které byly v časopise jmenovány.

6) Honza Pohunek a Jirka Kupka uveřejnili kratší text o břidlicovém kraji Nízkého Jeseníku a o tom, jak trampové tuhle oblast kolonizovali. Zvláštní pozornost je věnována Koňskému dolu.

7) Dále je ve sborníku přetištěna diplomka studentky Markéty Jozové, kterou zajímaly rozdíly mezi dnešními "chataři" a "ohníčkáři".

8) Velmi zajímavé je komentované vydání nedokončeného rukopisu Gézy Včeličky o dějinách trampingu, které připravil rakovnický historik a archivář Honza Krško.

9) Číslo jsem ještě Přebral doplnil výběrovou komentovanou bibliografií knížek o trampingu, zprávou o vývoji trampského fondu v Národním muzeu a seznamem doposud zpracovaných kronik a cancáků tamtéž.

10) Velký prostor je ve sborníku věnován také rozsáhlému textu Petra Náhlíka – Vokouna (T. O. Suché studánky) o historii trampského samizdatu.

11) Dále sborník obsahuje i různé zprávy a recenze, nichž část je k trampskému tématu.

12) Číslo uzavírá rozhovor se slovenským etnografem a příbuzným Tima z T. O. Ondatry, Arne Mannem, který se u nás jako jeden z prvních zabýval trampskými zvyky a obřady.