Jan Valeš - Jeňýk - ZA PLOTEM

03.02.2013 15:52

Kalendář přibližuje trampské prostředí

 

            Knihovna města Plzně ve spolupráci s občanským sdružením Pro libris vydala tak jako každoročně sličný svazek „kratochvilného čtení na každý měsíc“. Kalendář plzeňský 2013 je dílem Jana Valeše, jednoho z řady autorů seskupených kolem trampské literární soutěže Trapsavec, tvůrců, kteří pohříchu dosud nevstoupili do širšího čtenářského povědomí v takové míře, jak by si zasloužili. Přitom soutěž „trampských psavců“ vznikla již v roce 1971, aby vyplnila vakuum po zániku trampských a jim příbuzných časopisů při nástupu tzv. normalizace. Soutěž byla tehdy propagována v Mladém světě i Mladé frontě, takže brzy podchytila značně široký autorský okruh. V poslední době se její organizaci věnuje sdružení Avalon.

            Současný soubor trampských povídek není naštěstí první vlaštovkou, jako Kalendář plzeňský 2009 vyšla již publikace Kanady pro vílu plzeňského literáta a překladatele Miroslava Valiny, který také opatřil Valešovu knížku sympaticky osobně pojatým prologem. I Jan Valeš je nepřehlédnutelným západočeským prozaikem a zároveň historikem věnujícím se lokálním dějinám zejména Holýšova a jeho okolí, kde žije. Vydal zatím sedm historických publikací, mj. Šest májových dnů (2002), Koncentrační tábor Holýšov (2006), Známí a neznámí sousedé (2008) či naposledy Holýšov a okolí v dobové fotografii (2012). Jako beletrista získal v minulosti řadu ocenění v již zmíněném Trapsavci, včetně toho nejvyššího. Zlatého Trapsavce obdržel za povídku Exhumace, rovněž zařazenou do současného knižního výboru. Nicméně dosud jediná Valešova povídková sbírka Šnečí polévka pro tuláckou duši mu vyšla péčí Avalonu jen jako zájmový náklad.

            Autor opatřil Kalendář plzeňský 2013 podtitulem Za plotem podle názvu jedné z vybraných povídek. V ní parta trampů pozoruje za plotem zahradu s chatou v bavorském stylu a směšné počínání paďourské rodinky, než jim noční silueta blondýnky připomene, že také oni se nacházejí za plotem. Společným znakem všech próz je humor a lahodně znějící čeština. Tematicky převažuje trampské prostředí pojaté někdy jímavě (Exhumace, Za plotem), častěji podstatně veseleji (Mor, Písmenkovou!, Pavučina) či dokonce groteskně (Trofej). Povídky obohacují fantaskní či pohádkové motivy (První vandr, Poslední svědek, Gin), jindy nám v nadsázce přibližují živočišnou říši (Svatá Anna, Bejby) či otevírají u trampů oblíbenou tematiku česko-německých vztahů (Kontrolní den). Knížku v grafické podobě Vhrstiho ilustrovala mladá členka Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Anna Arnetová.

 

Vladimír Gardavský