Jitka Fialová - PENTIMENTI

20.09.2021 12:55

Název sbírky Pentimenti si Jitka Fialová vypůjčila z výtvarného umění. Znamená změnu záměru, posun původní představy. Pojítko s básní se přímo nabízí. A obraz je slovo, slovo obrazem, laskavému a trpělivému vnímateli se krajina slov ráda pozotvírá.
Roman Szpuk v doslovu mimo jiné říká: Sbírka se vyvíjí od volného verše k ve
rši vázanému, rytmickému, s rafinovanými asonancemi. Motivy se překrývají, symbol následuje přímé pojmenování, vážné tvrzení ulehčené pousmání…„poťouchlý datel na konci mlhy ťuká mi na šíji slunečný den…“
V kontrastu básní autorka nabízí jednotlivá haiku. Přicházejí jako oddech, ostrůvky klidu.