Křest knihy Případ pohřešovaného háčka v klubu Alva

31.08.2018 17:27

Téměř přesně po roce se v klubu Alva konal recitálek trampské skupiny Podobni zvěři v jehož rámci bylo pokřtěno nejen 2. vydání Fredyho knihy Stoupou toulavou 1, ale i zcela nová detektivka Případ pohřešovaného háčka.

Ony jsou to vlastně detektivky dvě, jedna trampská a druhá vodácká, doplněné nakonec ještě jednou kraťoučkou detektivní povídkou.

Je pochopitelné, že tím hlavním programem byl recitálek trampské skupiny Podobni zvěři. Ten začal o osmé hodině a rozezpíval všechny přítomné návštěvníky. Před přestávkou Fredy předal slovo Tonymu, jenž nejdříve představil druhé, a tentokrát vázané vydání Fredyho knihy Stopou toulavou (I.), samozřejmě opět s ilustracemi Mikiho Ryvoly, 

aby vzápětí došlo i na knihu Případ pohřešovaného háčka. I ten byl lehce skorpen rumem, přičemž se kmotry stali Tona, ilustrátorka knížky Pavlís, vydavatel Pígo, samotný autor Hafran, jakož i Fredy, coby zástupce kapely.

O přestávce samé pak si mohli návštěvníci klubu Alva zakoupit nejen obě představované knihy a nechat si je podepsat, ale i loňskou Hafranovu detektivku Případ zatoulanýho rybáře, Fredyho Stopou toulavou 2 a letošní CD Podobni zvěři.

Poté naásledovaly další další dva bloky hraní, oslava místním výborným likérem a kamarádská setkání a popovídání si.