Literární soutěž Trapsavec a soutěž trampské tvořivost Trasa – uzávěrka obou soutěži je na dohled

27.01.2020 12:14

Ahoj kamarádi!

Máte rádi tramping, přírodu, vodáctví a přitom rádi čtete? A je současně ve vás kousek básníka, či spisovatele? Nebo snad raději fotografujete, malujete, vyřezáváte či jinak trampsky kutíte?

Pak máte šanci, si své schopnosti poměřit s ostatními, lecčemu se z literárního řemesla přiučit a poznat smečku podobně postižených lidí všech věkových kategorií. Stačí jen jít s kůží na trh a svými díly obeslat naši literární soutěžTrapsavec, nebo fotografickou a grafickou soutěž Trasa. Práce se posílají na email soutěží: soutěž.trapsavec@seznam.cz, pro literární díla, a trasainfo@gmail.com pro díla fotografická a grafická. Ta je ovšem nutné zaslat i v papírové podobě adresu uvedenou níže, v propozicích soutěže Trasa.

Aktuální informace pak jsou na www.trapsavec.cz a na https://trasa.webnode.cz/

 

Propozice:

 

Propozice trampské literární soutěže Trapsavec

 

- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání

   po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích: -  OLDPSAVCI - PRÓZA

-  OLDPSAVCI - POEZIE

  v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let

                                                       - NAD 23 LET - PRÓZA

                                                       - NAD 23 LET - POEZIE

  v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let

                                                      - DO 23 LET - PRÓZA

                                                      - DO 23 LET – POEZIE

  v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let

- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků, budou autoři soutěžit

   v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce

- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu

                    - ZLATÉHO TRAPSAVCE

- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.

- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru - Word, OpenOfficeatd).

- Své práce posílejte na kontaktní e-mail:  soutez.trapsavec@seznam.cz

- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.

- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.

- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.

- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).

  Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.

  Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

- Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.

- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům

 k dispozici zdarma.

Uzávěrka soutěže Trapsavec je o půlnoci 29. února.

Kontakt: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00, Plzeň

 

Ulov svého Youngpsavce

Jak název napovídá, cílem je přitáhnout nové mladé tváře do naší literární soutěže, do kategorií do 23 let a jejím prostřednictvím možná i do trampingu vůbec. Psavci i Oldpsavci jsou žádáni, aby ve svém okolí, rodině, trampské osadě, oddílu vytipovali, našli a ukecali mladého autora, kterého pak do soutěže přihlásí, případně se takový autor přihlásí sám a s uvedením jména toho, jež ho ulovil. Úspěšní lovci youngpsaveckých skalpů budou na dalším ohni Trapsavce odměněni drobnou věcnou odměnou. Odměnu je možné získat i za autora do 23 let, který se již soutěže zúčastnil a pošle příspěvek znovu do dalšího ročníku.

 

Propozice trampské soutěže Trasa

 

Trasa je fotografická a grafická soutěž zaměřená na téma trampingu a přírody. Pro 26. ročník soutěže bylo vyhlášeno 5 kategorií, které jsou podrobněji popsány níže. Do každé z nich můžete zaslat maximálně tři příspěvky. Uzávěrka soutěže je 29. února 2020, slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka všech soutěžních prací proběhne poslední víkend v květnu na ohni, kde budou zároveň oznámeny i výsledky literární soutěže Trapsavec.

 

Příspěvky do soutěže je třeba poslat dvakrát – jak elektronicky (delší strana fotografie by měla mít minimálně 1600 px) na e-mail trasainfo@gmail.com, tak poštou (v rozměru 15 × 21 cm, 20 × 30 cm nebo A4; u čtvercových a panoramatických tvarů mohou být rozměry jiné, vždy ale menší než A4) na adresu Iva Pohunková, Dvorecké náměstí 4, 147 00, Praha 4. Papírové fotky budou použity pro výstavku na ohni a poté předány Národnímu muzeu – autorům se nevracejí. Do kategorií Trampské grafiky a tvořivosti stačí pouze fotografie vašich dílek, není třeba posílat přímo placky, totemy a jiné předměty jako takové (ale možné to samozřejmě je).

 

Každému příspěvku dejte, pokud možno, nějaký název, který ho odliší od ostatních a mnohdy i dokreslí jeho atmosféru. Dobře zvolené pojmenování může fotografii vrhnout do úplně jiného světla. Název napište nejlépe do názvu souboru a v případě papírové fotky na její zadní stranu.

 

Kategorie I.: Oheň

V této kategorii najdou svoje místo veškeré fotky z vandrů a potlachů ozářené světlem plamenů, otevřená je pro všechny autory bez rozdílu.

 

Kategorie II.: Volné téma

Do této kategorie patří fotografie s tématem trampingu a přírody, určena je pro autory, kteří nespadají do třetí kategorie.

 

Kategorie III.: Volné téma pro pokročilé

Tématicky je stejná jako předchozí kategorie, své místo v ní však najdou autoři, kteří se ve fotografických kategoriích Trasy umístili třikrát a více: Mirek Matula – Azo, Adalbert Mezei – D’Ady, Miroslav Daniš – Bludný Hobo, Peter Pintér – FOtep, Bohdan Mezei – Haluz, Hana Prančlová, Jana Skrbková – Jandula, Štěpán Hašek – Jmelí, Peter Jokl – Joko, Iva Pohunková – Kawi, Martin Tumpach – Kregan, Stanislav Khol – Pavouckej, Míša Inovecká – Prcek, Jan Pohunek – Přebral, Marta Furdíková – Šmidla, Ondřej Jaroš – Višňák a Filip Dušejovský – Will

 

Kategorie IV.: Trampská grafika

Do této kategorie můžete postat své novoročenky, zvadla, kresby, malby, linoryty a jiné grafické práce s trampskou a přírodní tématikou.

 

Kategorie V.: Trampská tvořivost

Poslední z kategorií je tu pro „trojrozměrné“ předměty jako placky, camrátka, ceny ze soutěží na ohni, dřevořezby a všechno ostatní, co pro potěchu oka umí vytvořit trampské ruce. Prosíme, aby se zaslané příspěvky opět držely trampského zaměření soutěže.

 

Trapsavec:

Něco pro připomenutí: Tato soutěž je v současné době pravděpodobně nejstarší stále fungující literární soutěží, běží právě její 46. ročník. Současně je možná i největší, vloni dorazilo přes 230 prací od zhruba stovky autorů a to přesto, že soutěž není zastřešována žádnou organizací a nemá žádné zdroje příjmů kromě darů od kamarádů. Práce autorů anonymně hodnotí odborná porota, která je každoročně obměňována a prošla jí mimo jiné řada osobností z řad muzikantů, spisovatelů a novinářů, například bratři Ryvolové, Jaroslav Velinský alias Kapitán Kid, Tony Linhart, Pavel Lohonka Žalman, Vojta Kiďák Tomáško, spisovatelka a novinářka Hanka Hosnedlová, spisovatelka a básnířka Alena Vránová, organizátor festivalů, moderátor a spisovatel Milan Plch – Belmondo, spisovatelka a autorka knih pro děti Eva Obůrková – Šklíba, plzeňský spisovatel Mirek Valina, Wabi Daněk, Michal Jupp Konečný, herec a recitátor Jindra Kout, Václav Souček, Karel Vidimský Cimbura a další.