Milan Plch - Belmondo, Roman Plch - TAJEMNÁ MÍSTA NACISMU

19.04.2018 09:58

Nakladatelství Albatros Media – Computer Press vypustilo do světa novou edici průvodců. Nese název Fascinující místa naší historie a za cíl si klade seznámit čtenáře se zajímavými místy v naší republice, spojenými vždy s jednou historickou epochou. Vydání se tak souběžně dočkala kniha Tajemná místa komunismu Magdaleny Karelové a TAJEMNÁ MÍSTA NACISMU autorské dvojice Milan Plch a Roman Plch.

Tajemná místa nacismu sledují období od vzrůstající hrozby ze strany Německa, tedy od poloviny třicátých let minulého století až do konce druhé světové války. Zavede vás na linii československého opevnění, k místům spojeným s prvními padlými hrdiny ještě před okupací, do řady muzeí a expozic, k pomníkům, památníkům i mohylám, na místa spojená s odbojem nebo partyzánským hnutím, do likvidovaných a vypálených obcí i na místa bojů na konci druhé světové války. Ale nejen to. Hlavní hesla jsou doplněna řadou zajímavostí, méně známých skutečností, souvislostí a krátké medailonky představí několik zajímavých i kontroverzních osobností. Každé místo je adresně přesně zařazeno včetně GPS souřadnic a příslušné mapy Klubu českých turistů, v případě expozic doplněno kontaktními údaji, otvíracími časy a výší vstupného. Vždy je uveden odkaz na zajímavé webové stránky, kde lze nalézt další podrobnější informace. Podařilo se zmapovat místa obecně známá a hojně navštěvovaná, ale i ta dosud pozornosti veřejnosti unikající.

Dvě stovky stran jsou zaplněny nejen texty, ale i řadou barevných fotografií, rejstříkem a mapou republiky s vyznačením popisovaných míst.

Kniha se nesnaží události hodnotit, ale přiblížit a uvést i mnohdy rozdílné pohledy na toto období. Autoři sami v úvodu knihy o tom uvádějí: „Připomeneme si místa a události, které by nás měly oslovovat i v současnosti. Místa a události, k nimž se můžeme hrdě hlásit, ale i ty druhé, které nenormální válečná doba přináší. Pochopíme-li je, dokážeme-li je pojmenovat a vzít si z nich to podstatné do budoucna, budeme hrdým samostatným národem, kterým nebude lehké manipulovat.“

Milan Plch - Belmondo