Miniatury na počátku pátého roku

28.12.2015 15:59

V prosinci uběhly už čtyři roky, co vyšla první sbírka edice Trapsavecké Miniatury, Šlápiho Kde Měsíc vítězí. Přes počáteční nedůvěru si edice získala jak autory, tak čtenáře, takže mohl být dodržen původní záměr, vydávat co měsíc, to jednoho autora. Díky tomu mohlo počátkem prosince vyjít č.49 a v lednu vychází jubilejní 50. sbírka, věnovaná dvojnásobnému trapsaveckému porotci Wabimu. Víc o této sbírce se dozvíte na našich Knižních novinkách. Pokud půjde vše dál dobře, budeme moci oslavit pětileté trvání vydáním sbírky č.60 v  listopadu 2016 a naplnit tak poslání edice mapovat trapsaveckou scénu, její autory, porotce i legendy. K tomu je samozřejmě potřeba jak dostatech plodných a kvalitních autorů, tak i autorů ochotných do vydání jejich sbírky jít. A já věřím, že se mi i nadále bude dařit je nacházet.

Hafran