Ohlédnutí za rokem 2014

30.12.2014 13:15

Tak nám končí rok  to obvykle bývá příležitost k bilancování a drobnému zhodnocení toho, co nám přinesl. Myslím, že pro Trapsavce byl docela úspěšný. Byl to zejména rok 40.ročníku, který byl završen povedeným ohněm v Beaver City ve Strážku. Byl to také rok, ve kterém se podařilo vydat dalších 12 sborníčků v edici Trapsavecké Miniatury a uskutečnila se další z Trapsaveckých slezin v Těnovicích.

Byl to ale také rok, kdy se s organizací Trapsavce rozloučila po dlouhých a úctyhodných patnácti letech Draculea a já v roli organizátora osaměl. I když to osamění je samozřejmě relativní, protože naštěstí existuje spousta lidiček, kteří mi moc a moc pomáhají a bez kterých by to nešlo. 

Každopádně už se rozhlížím po někom, kdo by do toho šel se mnou.

Jsou dva měsíce do uzávěrky a ročník 2015 vstupuje do psaveckého finále. Už vyrábím ceny, je poskládána porota a stanoven termín její sleziny, zdárně probíhají vyjednávání o místě konání slavnostního ohně poslední víkend v květnu.

Po celý rok se intenzivně pracovalo i na našich stránkách, každý měsíc Vokoun poskytl své Trampské kalendárium, Belmondo začal představovat trapsavecké osobnosti, v Knižních novinkách bylo představeno 22 knih z tvůrčích dílen našich autorů.

Je potěšitelné, že našemu úsilí odpovídá i návštěvnost stránek. Podle statistik Webnodu za uplynulý rok stránky zaznamenaly 20 829 unikátních návštěv a 82 682 návštěv celkově, na stránkách bylo zaznamenáno 1 765 654 hitů a bylo přeneseno celkově 17,36 GB dat.

Věřím, že i následující rok nám bude nakloněn, že múzy budou líbat všechny autory a že všichni čtenáři si v pracích autorů najdou to své.

Hafran